Web orri hau Zornotza Aretoarentzat sortu da, informazio izaerarekin, eta AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAk eta AISILAN XXI SLk kudeatzen dute. Orri honetara sartzeak esan nahi du termino eta baldintza hauek ezagutu eta onartu behar direla:

1. Web orriaren titulartasuna

Domeinuaren izena (http://sarrerakzornotzaaretoa.com) AISILAN XXI SLren alde erregistratuta dago, IFK: B95193827; egoitza soziala: San Miguel kalea 8, 1. ezk. 48340 Amorebieta. Harremanetarako telefonoa (+34) 946 73 06 52 eta info@aisilan.com helbide elektronikoa.

Domeinuaren izena (http://zornotzaaretoa.eus)AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAren alde erregistratuta dago, IFK: P4800300H;helbidea: Herriko plaza z/g. 48340 Amorebieta-Etxano. Harremanetarako telefonoa (+34) 94 630 06 50 eta kultura@amorebieta.eus helbide elektronikoa.

2. Webgunearen jabetza intelektuala

Web orri honen edukiaren eta haren diseinu grafikoaren jabetza intelektualeko eskubide guztiak AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA eta AISILAN XXI SLren jabetza esklusiboa dira, eta berari dagokio horiek ustiatzeko eskubideak esklusiboki baliatzea.

Beraz, debekatuta dago erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa eta eraldaketa, osoa edo partziala, AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA eta AISILAN XXI SLren baimen espresik gabe. Era berean, webgune honetan jasotako zeinu bereizgarri, marka, izen komertzial edo zeinu guztiak legez babestuta daude.

3. Webgunearen edukia eta estekak

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAk eta AISILAN XXI SLk ez dute bere gain hartzen bere webguneko edukiak gaizki erabiltzearen erantzukizuna, eta haietara sartzen den edo erabiltzen dituen pertsonaren erantzukizuna baino ez da. Era berean, ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen http://zornotzaaretoa.eus eta http://sarrerakzornotzaaretoa.com webguneetatik esteken bidez sar daitekeen hirugarrenen webguneetako informazioagatik. Esteka horien presentziak informazio-helburua du, eta ez da inola ere helmugako web-orrian eskaintzen diren produktuak edo zerbitzuak kontratatzeko gonbidapena. AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAk eta AISILAN XXI SL enpresak benetan jakiten badute esteka horietatik igortzen den jarduera edo informazioa legez kontrakoa dela, delitua dela edo kalte-ordaina jaso dezaketen hirugarrenen ondasunak edo eskubideak kaltetu ditzakeela, dagokion lotura kentzeko edo baliogabetzeko behar den arretaz jardungo dute ahalik eta lasterren.

4. Webgunea eguneratzea eta aldatzea

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAk eta AISILAN XXI SL enpresak beretzat gordetzen dute bere webgunean dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, bai eta haren konfigurazioa edo aurkezpena ere, edozein unetan, aldez aurretik abisatu gabe eta hori egiteko inolako erantzukizunik hartu gabe.

5. Alderdi teknikoei buruzko argibideak

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAk eta AISILAN XXI SLk ez dute bere gain hartzen ekipo informatikoetan sor daitezkeen arazo tekniko edo akatsen ondoriozko erantzukizunik, ez eta AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAri eta AISILAN XXI SLri egotz dakizkiokeenik ere, baldin eta arazo edo akats horiek Internet sarean konektatzen den bitartean gertatzen badira, edo hirugarrenek eragin baditzakete, beren kontroletik kanpo bidegabeko intromisioen bidez.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAk eta AISILAN XXI SLk ez dute bermatzen birusik eta sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo web-orri honetako edo hirugarrenen web-orrietako erabiltzaileen fitxategietan kalteak eragin ditzaketen bestelako elementurik ez dagoela, eta, beraz, ez du bere gain hartzen arrazoi horiengatik sor daitezkeen aurreiritzien erantzukizunik.

Halaber, erabiltzaileak akatsen edo akatsen ondorioz izan ditzakeen kalteen edo aurreiritzien aurrean erantzukizunetik salbuetsita geratzen da, hirugarren iturrietatik datorrenean ematen duen informazioan egindako ez-egiteen aurrean.

6. Erabiltzailearen datuen tratamendua.

Webguneko inprimaki bakoitzean adierazitakoa alde batera utzi gabe, erabiltzaileak bere datu pertsonalak ematen dituenean, AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAri eta AISILAN XXI SLri berariaz baimena ematen die bere datu pertsonalak automatikoki tratatzeko, inprimaki horietan adierazitako helburuetarako.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAk eta AISILAN XXI SL enpresak erabiltzaileak emandako datuak bere titulartasuneko fitxategi batean sartuko dituzte, Datuak Babesteko Agentziari behar bezala jakinarazita. AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAk eta AISILAN XXI SL enpresak ez dituzte lagako edo hirugarrenei jakinaraziko jasotako datuak erabiltzailearen baimenik gabe. Erabiltzaileak Zornotza Aretoko Arreta Zerbitzura sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko edo aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango ditu.

7. Aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzioa.

Ondorio guztietarako, erabiltzaileekiko harremanak, webgune honetan jasotako zerbitzuak ematetik eratortzen direnak, Espainiako legeriaren eta jurisdikzioaren mende daude.

8. Kreditu-txartelei lotutako datu pertsonalak ez dira http://sarrerakzornotzaaretoa.com webgunean gordetzen, ordainketa-pasabidea Redsizeneko plataformarena baita.

Web orri honen erabiltzaileak jakitun dira azaldutako guztiaz, eta borondatez onartzen dute.