Egin bazkide

Egin zaitez bazkide Zelaieta zentroan

Kuotak

14 urtetik beherakoak 10 €/ urtean

14-29 urte bitartean 15 €/ urtean

30-64 urte bitartean 30 €/ urtean

65 urtetik gorakoak 15 €/ urtean

Abantailak

Urtean zehar (larunbata eta astelehena) edo zineklubean erabiltzeko 3 sarrera doan
☛ Sarrera-truke hori Zornotza Aretoko leihatilatik bakarrik egin daiteke

Zuzeneko bi ikuskizun doan (Zuk aukeratu nahien dituzunak)

% 25eko deskontua gainerako zuzenekoetan eta Sarea-ko antzokietan.